Prouder. De site voor trotse ouders, die vals beschuldigd zijn
en voor opa's en oma's, broers, zussen en vrienden die er ook last van hebben dat dit in Nederland kan.
Wat drijft iemand om een valse / onjuiste beschuldiging te doen?

Omdat het kan en het loont!

Een valse beschuldiging doen is niet moeilijk. Al dan niet latente boosheid en wantrouwen vormen een voedingsbodem. Ook loont het om een aangifte te doen: de ex-partner kan ongestraft gedurende de onderzoeken als ouder buiten spel worden gezet. School, jeugdzorg (die gelijk wordt ingeschakeld) en alle andere instanties gaan nu heel hard voor het kind (waar nog niks mis mee is) zorgen. Nu is de fase aangebroken waarin iedereen aan gaat geven dat ouder (=moeder) en kind rust en stabiliteit nodig hebben, met andere woorden nu wordt de beschuldigde ouder  (=vader) met een ieders toestemming buiten spel gezet. Mocht blijken dat de aangifte onjuist was dan zullen altijd de woorden "vermeend misbruik" of "vermeende mishandeling" terugkeren. En er is geen instantie, school, hulpverlenende organisatie die erover peinst je te betrekken bij de opvoeding.

En het hoeft niet weens waar te zijn! Immers er is zoiets als een therapeutische waarheid. Dan hoeft er geen sprake te zijn van waarheid, maar wordt een onwaarheid als de werkelijkheid ervaren. Deze therapeutische waarheid is waar zorginstanties/hulpverlening gelegitimeerd mee mogen werken. En zelfs als blijkt dat het absoluut niet waar is en de rechter dit uitspreekt in een vonnis hoeft niet een hulpinstantie hiermee aan de slag te gaan.  Want ja, hulpverlening en therapeutische waarheid.....

Zie daar maar eens tegen op te boksen.

 

 

www.prouder.nl©

 

 

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste tweets
tweet
Categorieën
Google Analytics Alternative