Prouder. De site voor trotse ouders, die vals beschuldigd zijn
en voor opa's en oma's, broers, zussen en vrienden die er ook last van hebben dat dit in Nederland kan.
Zijn wij tegen jeugdzorg?

Nee, nou ja  een beetje................

De gedachte achter jeugdzorg, het beschermen van kwetsbare kinderen, ondersteunen wij volledig. Maar de uitvoering verdient meestal niet de schoonheidsprijs.

Jaren geleden is in Jeugdzorg een nieuwe werkwijze geintroduceerd, het zogenaamde Deltaplan, waarbij de caseload van de medewerkers verminderd werd en de gebruikte methodieken inzichtelijker en transparanter zoude worden. Medewerkers werken in teams met een teamleider en een gedragswetenschapper gekoppeld aan het team. De teams overleggen over te nemen beslissingen. Tot zover niets dan lof. Nu komen we echter bij het grote MAAR......

MAAR.... de jeugdvoogd / jeugdbeschermer bepaalt door haar persoonlijke invloed op de documenten wat in de dossiers komt, hoe het erin komt en wat niet. Dat maakt het hele systeem net zo sterk als de zwakste shcakel: in dit geval, degene die de gegevens invoert. Aangezien het hele systeem niet rust op enige vorm van waarheidsvinding mag alles opgenomen worden zoals de jeugdvoogd wenselijk acht. Ook mag uit de rapportages datgene weggelaten worden wat de jeugdvoogd niet relevant vindt.

 

Voorbeeld: een jeugdige onder verplichte OTS wordt door een vrouwelijke ouder (dus de moeder) meegenomen naar het buitenland gedurende enkele maanden. Jeugdzorg gedoogt de situatie en sluit het dossier. De jeugdvoogd gaf aan de actie van de ouder wel te begrijpen, de strafrechter echter niet en veroordeelde de ouder tot een forse straf. De jeugdige kwam na terugkeer uit buitenland weer onder OTS bij dezelfde jeugdvoogd........ Tot op heden is de veroordeling niet in het dossier opgenomen.

 

Ouders hebben geen enkele zeggenschap over de inhoud van de dossiers. Ook als er aantoonbare fouten in het dossier zijn opgenomen,  kunnen zij hooguit een verzoek doen tot een correctie. De jeugdvoogd hoeft echter niet te corrigeren.

 

Voorbeeld: een ouder die co-ouderschap had zag in zijn dossier terug dat hij een bezoekregeling van een paar uur had eenmaal in de maand. De correctie is niet uitgevoerd.

 

Wij zijn niet tegen jeugdzorg, wij zijn tegen de mensonterende uitvoering die gehanteerd wordt.

 

 

 

 

www.prouder.nl©

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste tweets
tweet
Categorieën
Google Analytics Alternative